Panel používateľa

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. 

2. Cena

Všetky ceny za tovar v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. 

3. Dodacie podmienky

Tovar je odosielaný prostredníctvom služieb Slovenskej pošty iba v rámci SR. 

Ceny poštovného neplatia pre zásielky posielané mimo SR. Tovar do zahraničia je možné odoslať až po dohode oboch strán t.j. po odsúhlasení ceny poštovného.

4. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Vydavateľstvo Európa s.r.o., Romanova 42, 851 02 Bratislava, odporúčame tovar zaslať ako balík prípadne list doporučenou zásielkou.

 5. Neprevzaté zásielky

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar prostredníctvom Slovenskej pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške nákladov na spätné odoslanie neprevzatej zásielky predávajúcemu.

 

 

Prihlásenie