Panel používateľa

Ochrana osobných údajov

Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje(meno, adresa, kontakt), ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (plnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim).

Plnenie zmluvy(vybavenie objednávky) bez poskytnutia osobných údajov nie je možné.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci:

                                 - fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu.

                                 - právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu.

 

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.vydavatelstvo-europa.sk v časti "Upraviť profil".

 

Prevádzkovateľ internetových stránok www.vydavatelstvo-europa.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú uchovávané, zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Prihlásenie