Oči Maxa Carradosa

oci-maxa-carradosa„Rival Sherlocka Holmesa“, aj takýto prívlastok získala postava slepého detektíva Maxa Carradosa. Nezvyčajný vyšetrovateľ so znamenitým logickým uvažovaním patrí ku klasickým veľkým postavám detektívneho žánru. Jeho autor, Ernest Bramah (1868? – 1942), bol anglický spisovateľ, ktorý síce nie je v súčasnosti veľmi známy, ale k jeho oddaným čitateľom patril aj George Orwell.

Rival Sherlocka Holmesa.

Poviedky v knihe Oči Maxa Carradosa sa tematicky nezameriavajú len na vyšetrovanie vrážd. K objasneniu vyzývajú aj falzifikáty kníh, zmiznuté osoby a nezvyčajné javy. Dej sa v príbehoch posúva dopredu predovšetkým prostredníctvom dialógov. V nich sa naplno prejavuje myšlienková brilantnosť súkromného detektíva. Detektív predpokladá, že každý jav má svoju príčinu. Spolieha sa na kauzalitu. Počas vyšetrovania aplikuje predovšetkým na logiku a vycibrenosť ostatných zmyslov okrem zraku. Max Carrados prišiel o zrak pri zranení, objavil tak nový svet zvukov, hmatu, čuchu a predovšetkým racionality, ktorej zrak dokáže skôr brániť. Vizuálne klamy, podliehanie očividnému, ale aj falošnému zvykne vytvárať pasce, do ktorých sa môžu vyšetrovatelia (a popri nich aj čitatelia) jednoducho chytiť.

Postavy vyšetrovateľov z klasických detektívok sú určitým spôsobom výstredné. Majú pozoruhodné koníčky, sú nekonečne zvedavé, zachovávajú si odstup, ich sláva im ale dodáva spoločenskú prestíž. Carrados sa často pohybuje vo vyšších spoločenských kruhoch, kam aj sám patrí. V podobnej spoločnosti zavážia nielen peniaze a majetok, zásadný význam má aj dobrá povesť.

Názov knihy Ernesta Bramaha získava aj symbolickú rovinu: jeho očami, teda dominantným nástrojom poznávania sveta sú iné spôsoby ako zrak. To zároveň prináša aj „prehliadanie" konvencií, predsudkov a ďalších, predovšetkým kultúrnych a sociálnych obmedzení. Niektoré poviedky (Tajomstvo Dunstanovej veže, Duch v Massinghamskom činžiaku) majú v zápletke nadprirodzený prvok, avšak pravidlá žánru sú striktné a Carrados sa racionálne zmocní vysvetlenia. Príkladom, kedy sa niektoré prípady racionálne vysvetliť nedajú, je oproti tomu detektív Carnackie z knihy Brána do sveta príšer od Williama Hodgsona Hopea (Európa 2015).

Vo vynikajúcom doslove Tomáš Horváth zasväcuje čitateľa do dejín detektívnych próz, porovnáva viaceré klasické postavy a poukazuje na špecifiká diela Ernesta Bramaha. Pridanú hodnotu doslovu ocení každý, kto chce zasadiť dielo do teoretického rámca a vníma literatúru v širších kontextoch. Preklad príbehov Maxa Carradosa približuje čitateľom významnú literárnu postavu, na ktorú by nemali zabúdať žiadni priaznivci detektívok.

Zdroj:   http://www.medziknihami.sk/clanky/rival-sherlocka-holmesa/