Oneskorené reportáže patria medzi najvýznamnejšie prozaické diela v slovenskej literatúre.

oneskorene-reportazeOneskorené reportáže patria medzi najvýznamnejšie prozaické diela v slovenskej literatúre.

O prvý raz vyšli v roku 1963 a v istom zmysle otvárali novú etapu našej literatúry nielen v československom kontexte, ale aj európskom. Etapu úporného pokusu o pravdu. Nik pred Mňačkom tak drsne a rúhavo nepomenoval stav, v ktorom naša spoločnosť žila v 50.rokoch.

Nik tak dôrazne nerozptyľoval jedovatú hmlu, ktorá nás halila. Autorovo slovo sa tak stalo jedným z dôležitých katalyzátorov atmosféry, umožňujúcej odbojný zdvih nášho umenia, výrazný najmä na Slovensku, najplastickejšie na stránkach legendárneho týždenníka Kultúrny život. Kniha pôvodne vyšla takmer zároveň s celosvetovým publikovaním slávnej novely Alexandra Solženicyna Jeden deň Ivana Denisoviča.

Novinár a spisovateľ Ladislav Mňačko (1919 – 1994) patril medzi najvýznamnejších česko-slovenských autorov. V počiatkoch svojej literárnej tvorby sa prejavoval najmä ako angažovaný básnik a dramatik, ale už jeho prvé prozaické dielo, protivojnový román Smrť sa volá Engelchen, sa stretlo s nevídaným čitateľským ohlasom a dočkalo sa filmového spracovania. V prelomovom roku 1968 mu vyšiel dnes už kultový román Ako chutí moc.

Europa

zdroj: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/433204-ladislav-mnacko-oneskorene-reportaze/