Neohodnotené

Konverzácia a európska literatúra

Adam Bžoch 

 

Na sklade
15,99 € –30 % 11,19 €
Konverzacia a európska literatura velka
15,99 € –30 %

Čo je to konverzácia? Je to len nezáväzný spoločenský rozhovor alebo môže ísť aj o niečo viac? Ako prispieva konverzácia ku kultivovaniu jednotlivca a ako sa podieľa na utváraní a udržiavaní civilizovaných spoločenstiev? Nakoľko je neformálny rozhovor naozaj slobodný a nakoľko sú jeho pravidlá nepísané? Ako súvisí fenomén spoločenskej konverzácie s krásnou literatúrou či s inými druhmi umenia? A prečo má zmysel vnímať konverzáciu historicky? Do akej miery dokážeme dnes rekonštruovať spôsob, akým sa viedli neformálne rozhovory v uplynulých dobách, ktoré nepoznali zvukové záznamy?
V historickom oblúku, siahajúcom od ranej moderny po koniec dlhého devätnásteho storočia, zachytilo umenie a literatúra pestrú realitu mnohohlasného a mnohojazyčného hovorenia bezpočtu družných generácií často len v náznakoch alebo štylizovane. To však neznamená, že k nemu nemáme prístup. Kniha Konverzácia a európska literatúra prináša plastický a v čase sa meniaci obraz vzťahov medzi spoločenskými normami a umelecky stvárňovanou realitou neformálneho hovorenia v rôznych častiach Európy. Odpovedá tak na otázky súvisiace s prchavým javom spoločenského rozhovoru a s jeho kultúrnym významom.

***

Adam Bžoch (1966) je literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ. Je autorom kníh Walter Benjamin a estetická moderna (1999), Signály z diaľky (2004), Psychoanalýza na periférii (2007, po nemecky 2013, po maďarsky 2016), Holandské portréty (2010), Krátke dejiny nizozemskej literatúry (2010, po poľsky 2016, po česky 2018) a Človek v histórii. Johan Huizinga a humanitné vedy (2018). Z nizozemčiny a nemčiny preložil okolo sedemdesiat literárnych a vedeckých diel. Žije v Bratislave, pôsobí v Ústave svetovej literatúry SAV, v. v. i., a prednáša kultúrne dejiny na Trnavskej univerzite.

Grafická úprava: Martin Vrabec
Vydavateľstvo Európa s.r.o. 2023
edícia Auris
ISBN 978-80-8237-027-3
424 strán, rozmery 125x210mm, tvrdé knižné dosky s prebalom