Ako chutí moc

ako-chuti-mocNové vydanie legendárneho slovenského románu, ktorý nie je len brilantnou analýzou mravného rozkladu straníckeho a štátneho funkcionára v ťaživých päťdesiatych rokoch - môže slúžiť aj ako obraz neostalinského temna normalizácie, ale súčasný čitateľ v ňom zrejme nájde aj mnoho paralel so súčasnosťou.

„Zakazovaný, povesťami opradený, škandalizovaný – všetky tieto prívlastky možno s plnou platnosťou použiť o románe popredného slovenského publicistu, ktorý takýmto spôsobom predkladá svoju umeleckú polemiku na odvekú tému – zápas medzi pravdou a nepravdou či polopravdou. Moc kazí ľudí, povedal ktorýsi filozof a absolútna moc kazí absolútne." Tieto slová sprevádzali prvé slovenské vydanie knižky známeho slovenského publicistu a spisovateľa Ladislava Mňačka (1919 – 1994) z roku 1968.

„V románe Ako chutí moc si autor položil otázku, kedy a za akých okolností sa z komunistov, bojovníkov za spravodlivejšiu spoločnosť, stali neobmedzení vládcovia nad životom a smrťou obyčajných ľudí. Je to román pamflet, v ktorom absentuje epická evokácia. Nahrádza ju rad situácií a epizód, usvedčujúcich bývalého partizánskeho veliteľa a neskôr významného politického činiteľa zo zrady komunistických ideálov a z uzurpovania neobmedzenej moci. Prototypom postavy bol známy komunistický funkcionár," napísal o knižke literárny teoretik Vladimír Petrík. 

Zdroj:  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/404280-ladislav-mnacko-ako-chuti-moc/