Neohodnotené

Peterburg

Andrej Belyj

 

Nové vydanie slávneho symbolistického románu.

Na sklade
15,99 € –30 % 11,19 €
Peterburg
15,99 € –30 %

V románe Peterburg ruského mladosymbolistu Andreja Belého (1880 – 1934) je vyrozprávaný príbeh mesta Peterburg a jeho obyvateľov v čase prvej ruskej revolúcie v rokoch 1905 – 1907. Peterburské ulice sa tu hemžia postavičkami a či tieňmi a siluetami ľudí, alebo len ich časťami – klobúkmi, nosmi a paličkami, splývajúcimi do sivej masy riadiacej sa inštinktmi. A v uzavretých priestoroch honosného domu sa zmietajú dvaja hlavní hrdinovia: Apolón Apolónovič a jeho syn Nikolaj Apolónovič. Vinou prevahy rozumu sa v nich zachovali len zvyšky citov, nenávisti a lásky, aj to skarikovaných v duchu autorovej skepsy. Otec, vysoký cársky úradník, ktorému sa syn odcudzil, ho neznáša kvôli jeho nečinnosti a syn otca nenávidí ideovo i telesne, chce ho zavraždiť. Na druhej strane je ľúbostný trojuholník, kde sa kvôli pokrivenej láske zmietajú všetci zúčastnení – Nikolaj Apolónovič, Sofia Petrovna aj oklamaný manžel... V tkanive rytmizovanej prózy s návratnými snami sa opakujú slová a vety, celé pasáže. Odrážajú utkvelé predstavy a posadnutosť románových postáv. Belyj prehlbuje baudelairovské videnie alegorizovaného veľkomesta, jeho románový Peterburg založený na geometrii priestoru predstavuje jedinečný svet, inú umeleckú realitu. Vytvoril ju pomocou experimentálnych, novátorských postupov, ktorými symbolizmus prekonal, „presiakol" avantgardnými prvkami. Toto vrcholné dielo spisovateľa predstavuje jeden z dôležitých inšpiračných zdrojov ruskej i svetovej literatúry. Román Peterburg Andreja Belého je v novom slovenskom vydaní opatrený doslovom a kalendáriom života a tvorby spisovateľa, ako aj textovými vysvetlivkami určenými pre čitateľovu orientáciu.

„Andrej Belyj – je umelec astrálneho zámeru, do ktorého nebadane prechádza náš svet, strácajúc svoju pevnosť a obrysy. Všetky tie vírenia – predstavujú astrálne víry, a nie víry fyzického sveta alebo sveta ľudsky psychického. Peterburg – je astrálny román, v ktorom všetko vystupuje už za hranice fyzického tela tohto sveta a načrtnutého duševného života človeka, všetko prepadá do bezodných hĺbok..."
Nikolaj Berďajev

„V druhom románe je cársky Peterburg, ktorý Belyj ukázal ako mesto už predurčené na zánik, ale ešte prekrásne predsmrtnou, neskutočnou krásou. ... V tejto knihe, najlepšej zo všetkého, čo Belyj napísal, našiel Peterburg po prvý raz po Gogoľovi a Dostojevskom svojho pravého umelca."
Jevgenij Zamiatin

„Foucault nie je len gogoľovský archivár, čechovovský topograf, ale aj topológ v štýle Belého a jeho veľkolepého románu Peterburg, ktorý kortikálnym zavíjaním prevracia vnútrajšok i vonkajšok: vzniká vzájomná aplikácia mesta a mozgu, takže sú v opačnom priestore vždy len rubom toho druhého."

Gilles Deleuze

 

Preklad, doslov, kalendárium a vysvetlivky: Eva Maliti Fraňová 2020
Vydavateľstvo Európa s.r.o. 2020
ISBN: 978-80-89666-83-6
504 strán, rozmery 120x205, tvrdé knižné dosky viazané s prebalom