Neohodnotené

Zakázaná ríša

Jan Jacob Slauerhoff

Na sklade
9,92 € –59 % 3,97 €
Kategória: edícia Premena
Autor: Jan Jacob Slauerhoff
Zakázaná ríša
9,92 € –59 %

Otázka stotožnenia má v Zakázanej ríši svoj intuitívny filozofický základ a okrem iného súzvučí s pochybnosťami o štatúte ľudského bytia, čo je iste dlhodobo rozvíjaná téma v dejinách európskeho myslenia. Slauerhoff si vo svojej literárnej úvahe o najzákladnejších predpokladoch ľudskej existencie pomohol Camoesvým životopisom, alebo skôr niektorými prvkami z romantickej legendy o tomto spisovateľovi, tak ako sa tradovala v devätnástom storočí a ako sa s ňou oboznámil najneskôr roku 1926 počas svojho pobytu v Macau, keď navštívil aj jaskyňu, kde slávny Portugalec pravdepodobne písal svojich Lusovcov.
Slauerhoffov román prekračuje hranice nizozemskej kultúry a dávno sa stal svetovou literatúrou. Aj pre dnešného čitateľa, zvyknutého na tie najradikálnejšie postupy modernej prózy, na zmeny rozprávačských perspektív, na imaginárne cestovanie v priestore a čase a zaujímajúceho sa väčšmi o autonómnosť príbehov než o historicko-biografické súvislosti literatúry, môže Slauerhoffov román predstavovať podnetnú iritáciu; stále priťahuje existenciálnym chápaním exotiky, ktoré je v súčasnosti azda aktuálnejšie než kedykoľvek predtým: zmyslové opisy vzdialených krajín vedú k vciťujúcemu poznávaniu, a Slauerhoff neponúka len romantizujúci obraz Orientu; jeho evokácie východoázijského sociokultúrneho prostredia a mentality bezmennom telegrafistovi – sú mnohovrstevné a problémové. V zásade predstavujú kritiku „orientalizmu" ako stereotypnej západnej vízie Východu. Autor, ktorý je výborný pozorovateľ a psychológ, často dokáže vyčarovať komplexnú predstavu zobazeného sveta v šťastne zvolenej literárnej skratke, za ktorou sa skrýva nielen veľký literárny talent, ale aj mnohoročné skúsenosti znalca cudzích kultúr.


V prozaickom texte Zakázaná ríša skoncoval Slauerhoff, nizozemský súčasník Virginie Woolf, s konvenčnými hranicami času a priestoru. Zdvojenia a spojenia postáv dávajú tomuto románu halucinačný charakter, skutočný svet sa stáva oblasťou sna, v ktorej sa istoty pevného usporiadania ukazujú ako iluzórne. (Kindlers Neues Literaturlexikon)


Jedným z neodmysliteľných a rovnako nadčasových momentov, spoluvytvárajúcich neopakovateľnú atmosféru Slauerhoffovho diela, je závan melanchólie – dobového saturnického spleenu moderného básnika, prekrývajúceho sa s večnou portugalskou „saudade" a rovnako večným smútkom Európana,túžiaceho doma po diaľke a v ďalekých krajinách po domove. (Adam Bžoch).

Preklad: Adam Bžoch
Vydanie: Prvé
Vydavateľstvo Európa s.r.o. 2007
ISBN: 808911114
160 strán, 13x21cm, tvrdé knižné dosky viazané bez prebalu